2021
Jodie Hood

Afkortingen werkbladen, voorbeelden en definitie

Afkortingen zijn korte vormen van lange uitdrukkingen of woorden. Het bestaat uit een groep letters uit het woord of de zin. Klik voor meer informatie en voorbeelden van afkortingen of download het uitgebreide werkbladpakket.2021
Jodie Hood

Bijwoord werkblad

zijn werkblad van 2 pagina's helpt om studenten te betrekken en begrip op te bouwen over bijwoorden. Gebruik in de klasomgeving of als hulpmiddel voor thuisonderwijs. Bovendien kan dit door ouders worden gebruikt als revisiegids.

2021
Jodie Hood

Bijvoeglijke naamwoorden werkblad

Dit werkblad van twee pagina's helpt om studenten te betrekken en begrip te kweken voor bijwoorden. Gebruik in de klasomgeving of als hulpmiddel voor thuisonderwijs. Bovendien kan dit door ouders worden gebruikt als revisiegids

2021
Jodie Hood

Ad Hominem-voorbeelden en werkbladen

ad hominem is een Latijnse uitdrukking die letterlijk 'voor de man' of 'voor de persoon' betekent. Als literair middel verwijst het naar het geven van commentaar op of tegen een persoon, meestal een tegenstander, om hem / haar te ondermijnen in plaats van zijn / haar argumenten. Lees meer op KidsKonnect.

2021
Jodie Hood

Bijvoeglijke naamwoorden Definitie en werkbladen

Bijvoeglijke naamwoorden zijn woorden die worden gebruikt om mensen, plaatsen en dingen te helpen beschrijven of beschrijven. Deze beschrijvende woorden kunnen informatie geven over grootte, vorm, leeftijd, kleur, oorsprong, materiaal, doel, gevoelens, toestand en persoonlijkheid, of textuur. Download vandaag nog onze verzameling bijvoeglijke naamwoorden.

2021
Jodie Hood

Actiewerkwoorden werkbladen, voorbeelden en definitie

Actiewerkwoorden zijn woorden die fysieke of mentale acties uitdrukken. Het is slechts een handeling of iets uitdrukken dat een persoon, dier, natuurkracht of ding kan doen. Klik voor meer informatie en voorbeelden van actiewerkwoorden of download de werkbladcollectie.

2021
Jodie Hood

Werkbladen, voorbeelden en definities in alfabetische volgorde

Alfabetische volgorde is een indexeringsmethode waarbij namen, termen of woorden in dezelfde volgorde worden gerangschikt als de letters van het alfabet (A-Z). Download onze 5 kant-en-klare alfabetische volgorde-werkbladen die perfect zijn om de kennis van en het begrip van alfabetische volgorde bij studenten te testen.

2021
Jodie Hood

Allegorie-voorbeelden en werkbladen

Een allegorie is een stuk literatuur of tekst dat een abstract of niet-concreet idee presenteert met meer concrete middelen of methoden. Download onze 5 kant-en-klare allegorie-werkbladen die perfect zijn om de kennis van studenten en het begrip van wat allegorie is en hoe deze kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Studiegids voor alfabetletters

Premium afdrukbare alfabet-werkbladen voor kinderen om hun ABC-letters te leren. Perfecte werkbladen voor voorschoolse, pre-K en kleuterschoolactiviteiten.

2021
Jodie Hood

Toespelingsvoorbeelden en werkbladen

Een toespeling is een verwijzing of vermelding van een persoon, gebeurtenis, statement, kunstwerk, geschiedenis, mythen, religie of populaire cultuur. Download onze 5 gebruiksklare toespelingen-werkbladen die perfect zijn om de kennis en het begrip van studenten te testen over wat toespeling is en hoe het kan worden gebruikt.

2021
Jodie Hood

Alliteratie-voorbeelden en werkbladen

Literatuur is een poëtische techniek of literair stilistisch apparaat waarbij een reeks woorden in een zin dezelfde eerste medeklinkergeluid heeft. Download onze 5 kant-en-klare alliteratie-werkbladen die perfect zijn om de kennis van studenten en het begrip van wat alliteratie is en hoe het kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Dubbelzinnigheidsvoorbeelden en werkbladen

Dubbelzinnigheid (uitgesproken als 'am-bə-gyü-ə-tē') is een woord, zin, zin of zelfs verhaallijn die een idee of situatie uitdrukt die meer dan één betekenis heeft. Download onze 5 kant-en-klare ambiguïteit-werkbladen die perfect zijn om de kennis van studenten en het begrip van wat ambiguïteit is en hoe het kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Anachronisme Voorbeelden & Werkbladen

Anachronisme is wanneer iets niet in een groep hoort of iets dat niet op zijn plaats is, met name wanneer iets niet bij de tijd hoort. Download onze 5 kant-en-klare anachronisme-werkbladen die perfect zijn om de kennis en het begrip van studenten over anachronisme te testen.

2021
Jodie Hood

Analogievoorbeelden en werkbladen

Een analogie is een manier om te vergelijken: het is wanneer een idee, concept of ding wordt vergeleken met iets anders dat significant verschilt van het eerste. Download 5 kant-en-klare analogiewerkbladen om vandaag nog te gebruiken.

2021
Jodie Hood

Anaphora Voorbeelden & Werkbladen

Anafora treedt op wanneer een woord of zin in zinnen wordt herhaald om de zin van de zin nadruk te leggen of een sterkere of andere toon te geven. Download onze 5 gebruiksklare Anaphora-werkbladen die perfect zijn om de kennis en het begrip van studenten over wat Anaphora is en hoe het kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Anekdote voorbeelden en werkbladen

Een anekdote is een kort verhaal of verhaal van een interessant, en meestal grappig incident of voorval. We geven vaak anekdotes in ons dagelijks leven. Download onze 5 kant-en-klare anekdote-werkbladen die perfect zijn om de kennis van studenten en het begrip van wat een anekdote is en hoe deze kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Aforisme Voorbeelden & Werkbladen

Een aforisme is een zeer korte en snelle uitspraak die een principe, waarheid of mening geeft. Download onze 5 kant-en-klare aforisme-werkbladen die perfect zijn om de kennis van en het begrip van een aforisme bij studenten te testen.

2021
Jodie Hood

Antecedentvoorbeelden en werkbladen

Een antecedent is een zin, clausule of woord waarnaar later wordt verwezen door een eerder woord, zelfstandig naamwoord of zin. Download onze 5 kant-en-klare antecedent-werkbladen die perfect zijn om de kennis van studenten en het begrip van wat antecedent is en hoe het kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Antithese voorbeelden en werkbladen

Antithese is een literair apparaat dat is ontworpen om de verschillen tussen twee onverenigbare tegenstellingen te benadrukken. Download onze 5 kant-en-klare antithese-werkbladen die perfect zijn om de kennis van studenten en het begrip van wat antithese is en hoe deze kan worden gebruikt, te testen.

2021
Jodie Hood

Antagonist voorbeelden en werkbladen

Antagonist is een plotapparaat dat is afgeleid van het Griekse woord 'antagonistēs', wat rivaal, tegenstander of concurrent betekent. Download onze 5 kant-en-klare antagonist-werkbladen die perfect zijn om de kennis en het begrip van studenten over wat een antagonist is en hoe deze kan worden gebruikt, te testen.