Apostrofe voorbeelden en werkbladen

Leesteken versus literair apparaat

Apostrofe kan een leesteken of een literair apparaat zijn. Als leesteken betekent het elisie en wordt het gebruikt wanneer letters of woorden worden samengetrokken en geluiden worden weggelaten of samengevoegd. 'Ik ben' kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 'ik ben' of 'jullie allemaal', maar soms ook als 'jullie allemaal'.

Laten we ons in deze discussie echter meer concentreren op de literaire apparaatdefinitie. Dus in de literatuur treedt apostrof op wanneer een personage in het verhaal tegen een object, een idee of iemand die dood is of niet bestaat, spreekt alsof het gevoelens heeft. Het doel is om het belang van het object, idee of niet-bestaande persoon in het verhaal te benadrukken en een dramatisch effect te injecteren.Apostrofe wordt veel toegepast in fictie, muziek, poëzie en proza. In dit scenario wordt een personage alleen (solo) gezien of verbeeld en denkt zijn / haar gedachten hardop. Typisch, het personage maakt zichzelf los van de realiteit en spreekt in zijn / haar toespraak tot het levenloze of denkbeeldige personage.Afgeleid van het Griekse woord dat ‘teruggaan’ of ‘wegdraaien’ betekent, komt apostrof veel voor in Griekse toneel- en literaire werken. In Odyssey by Homer zou de verteller bijvoorbeeld de actie onderbreken om informatie of commentaar te geven. Een ander klassiek voorbeeld is Shakespeare's Hamlet, waarin hij de schedel van Yorick aanspreekt. De impact van het verhaal zou niet zo dramatisch zijn geweest als Shakespeare geen apostrof had gebruikt.

Doel van een apostrof

Zoals hierboven vermeld, is de belangrijkste functie van apostrof om abstracte ideeën of levenloze objecten te personifiëren of ze tot leven te brengen. Door deze tool te gebruiken, kunnen de schrijvers of auteurs abstracte emoties naar boven halen waarmee het publiek of de lezers zich gemakkelijker kunnen identificeren. Bovendien voegt het idee van een personage dat met een levenloos object of een denkbeeldig personage praat, ook humor, drama of kleur toe aan de plot.

Apostrofe voorbeelden

In Act II, Scene II van Romeo en Julia, Julia's beroemde regel 'O, Romeo, Romeo, waarom ben je Romeo?' is een apostrof. Dit komt omdat, hoewel Romeo een levend persoon is en zich in haar tuin verstopt en naar haar luistert, Juliet denkt dat ze iemand aanspreekt die niet aanwezig is. Het publiek kan zien dat ze denkt dat ze helemaal alleen is en gewoon hardop denkt aan haar prins, charmante Romeo.

In hetzelfde stuk is Juliet ook te horen spreken tot een dolk, d.w.z. 'O, gelukkige dolk! Dit is uw omhulsel. Dus laat me roesten en sterven. ' Merk op dat ze 'O' gebruikt voor het levenloze object, een conventionele manier om een ​​apostrof te beginnen om aan te geven dat het personage of de spreker met iemand of iets praat dat niet echt aanwezig of echt is.

Hier zijn andere voorbeelden van apostrof uit beroemde literatuur en liedjes. Kun je de apostrof zien?

  1. Twinkle, twinkle, little star, wat vraag ik me af wat je bent. (Jane Taylor)
  2. O heilige nacht! De sterren schijnen helder! (Adolphe Adam)
  3. Kom dan, zoete dood, en verlos me van dit verdriet. (Queen Isabel in Edward II door Christopher Marlowe)
  4. O, neem me niet kwalijk, gij bloedend stukje aarde. (Julius Caesar, Act III, Scene I)
  5. Rol op, diep en donkerblauwe oceaan - rol! (The Ocean door Lord Byron)


  6. Welkom, o leven! Ik ga voor de miljoenste keer de realiteit van ervaring ontmoeten en in de smidse van mijn ziel het ongeschapen geweten van mijn ras smeden. (Een portret van de kunstenaar als een jonge man door James Joyce)
  7. O Jeruzalem, Jeruzalem, de stad die de profeten doodt en degenen die naar haar zijn gestuurd, met stenen doodt! Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, net zoals een kip haar kroost onder haar vleugels verzamelt, en u zou het niet hebben! (De Bijbel, Lukas 13:34)

Apostrofe werkbladen

Deze bundel bevat 5 kant-en-klare apostrof-werkbladen die perfect zijn om de kennis en het begrip van studenten over wat een apostrof is en hoe deze kan worden gebruikt, te testen. U kunt deze apostrof-werkbladen gebruiken in de klas met studenten, of ook met thuisgeschoolde kinderen.

Apostrofe identificeren

Apostrofe uitleggen

Zoek de apostrof

Link / citeer deze pagina

Als u naar een van de inhoud op deze pagina op uw eigen website verwijst, gebruik dan de onderstaande code om deze pagina als de oorspronkelijke bron te vermelden.

Apostrofe voorbeelden en werkbladen: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 22 augustus 2017

De link wordt weergegeven als Apostrofe voorbeelden en werkbladen: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 22 augustus 2017

Te gebruiken met elk leerplan

Deze werkbladen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met elk internationaal curriculum. U kunt deze werkbladen ongewijzigd gebruiken of ze bewerken met Google Presentaties om ze specifieker te maken voor uw eigen vaardigheidsniveaus en curriculumnormen.